Entradas

Grupo Grecia. Día 4, 06/06/2012. Tránsito !!!

Grupo Grecia. Día 3, 05/06/2012. Costa Este

Grupo EEUU Día 5, 05/06/2012 TRÁNSITO DE VENUS